Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gaia bosszúja / Gaia's revenge / La vengeance de Gaia / La venganza de Gaia

Az ember egykor ismerte a mindent szülő és tápláló Földanyát, Gaia-t. Tudta, pusztán ideiglenes bérlője. Hitte, hogy a világot titkos életerő hatja át, titokzatos lények lakoznak a Természetben, melyeket tisztelni illik. Értette a Természet mély értelmű jelképeit. Földanya szeretett gyermeke elé tárta kincseit: tiszta színek játszadoztak kedvtelve Gaia testén. Boldog évezredek suhantak el így az idő áttetsző fátyolvonatán.

Aztán valami megváltozott. A serdülőkorba lépő ember kezdett másként tekinteni az őt szeretettel körbeölelő Földanyára. A Természet szolgasorba hajtandó birtokká vált, melyben egyedüli lélekkel áldott lény csak ő. Ebben a fényét vesztett sivárságban az emberiség legfőbb vágya az ésszerű, hasznot hozó megismerés lett. A föld mélyének kincsei kibányászásra, a fák kivágásra valók. Gaia parazita gyermeke rákos daganattá fejlődött szülőanyja testén, vérszívóként tapadt tápláló emlőire. A látszatsikereitől megszédült ifjú elindult csúfos végzete felé.

Később az emberi kapzsiság újabb töviskoronái kemény sarcot fizettettek: a lélek pusztasága zálogát követelte. Az erdőirtások tájsebei a Föld minden pontján terebélyesedtek. A talajerózió tragikus méreteket öltött, az erdők tovább pusztultak, a csapadékviszonyok megváltoztak. Végül hatalmas sivatagköpönyegbe burkolózott a szárazföld. Gaia leképezte az emberi lélek elsivatagosodását, így leckéztetvén züllött gyermekét, melybe végül belebetegedett.

¤¤¤

 

Ma egyetlen helyen ismerhetjük meg az Éltető Természet csodáit: Gaia szíve fölött. Tudod-e, Hegynek ifja, hol dobog jóságos Földanyánk beteg szíve? Igen, a Kárpát-medence langy öléből pislog megilletődve a halott világra a Pilis-hegység, kedves otthonunk, mely ősi nevét ma is őrzi. E gyönyörű hegység zöldbársony kúpjai alatt lüktet a végsőkig legyengült, szerető anyai szív. Ez az utolsó összefüggő erdőfelülettel bevont hegyvidék. Összefüggősége már a mi munkánk gyümölcse. Gaia szívének szeretetsugarai mentették meg a pilisi édent. Paradicsommá változtatta a pokol tűz-szívében. Itt élünk a Természettel összhangban mi, az emberi faj utolsó képviselői, kik a Hegy gyermekeinek nevezzük magunkat. A pilisi oázisban ma hetvenöt főt ölel keblére óvón Földanya. Ki segít Gaia-nak életben tartani Pilist? Valódi nevét mára homály fedi, a Hegy gyermeke csak Mary-nek szólítja. Itt él köztünk. Mary kortalan. Néhányan úgy vélik, akkor is élt, amikor még ezerszám borította a pilisihez hasonló erdőfelület a Föld felszínét. Máskülönben honnan ismerné ennyire pontosan a négyszáz évvel ezelőtti és régebbi felszíni erdőségeket? Elárulom: az Elementároktól. Az Elementárok a Természetszellemek, akikkel Mary igaz barátságot ápol. Tőlük ismeri Természetanya múltjának minden apró rejtélyét, a Föld történetének bármely korszakából. Mary létezésének eredője és végpontja mi vagyunk. Ő az emberiség maradékának legnagyobb ajándéka. Története segíti a jelen újabb sorsfordító eseményének megértését.

 

¤¤¤

 

Mary azokban az időkben született, amikor a Szupersivatag a felszínt már teljesen maga alá gyűrte, elrejtve a Föld színeit egyes helyeken sárga, másutt szürke paplan alá. Az élet a csapadék–, víz– és élelemhiány, a szélsőséges időjárási viszonyok, a megemelkedett átlaghőmérséklet miatt ellehetetlenedett. A népesség drámai ütemű és mértékű fogyatkozása idővel ráébresztette az embert fajunk sérülékenységére. Megélte, amit bár eszével századok óta tudott, de figyelmen kívül hagyott: létünk Gaia egészségétől függ.

A megváltozott időkben új értékrend kialakulása vette kezdetét: fő célkitűzéssé vált a faj kihalásának megakadályozása, így felbecsülhetetlen kinccsé lett az emberi élet; érték lett Gaia végsőkig leromlott egészségének védelme.

Mivel mindenek feletti cél volt egy lélekben erős, kiegyensúlyozott, kiművelt eljövendő nemzedék felnevelése, akik képessé válhatnak a Föld és a faj megmentésére, a felnőtt társadalom határozott elképzelésekkel rendelkezett a modern gyermeknevelésről. Rengeteg energiát fektettek a céltudatos nevelésbe. Új keletű tanmesékkel, történelmi ismeretekkel és szemléletformálással, természettudományos ismeretekkel, játékokkal, kreatív feladatokkal láttatták meg gyermekeikkel eljövendő hivatásukat.

Mary a könyörtelen idők ellenére élte ifjúsága felhőtlenül boldog éveit. Felhőtlenül boldog, mert az ő szülei is a kor új szellemiségét követték: felelős, odaadó, tudatos nevelésben részesült. Tudásszomja kiolthatatlan volt, naponta ostromolta környezetét a világ nagy kérdéseivel. Gyakran töprengett Gaia megmentéséről, dolgozott ki kezdetben gyerekes, később ésszerűnek tűnő, mégis naiv, majd egyre komolyabb stratégiai terveket.

A boldog súlytalanság állapotában lebegett a világban. Szemének éteri fénye szüntelen a messzeségbe révedt. Mint aki sejtette: valami nagyobb célért jött közénk, de odébb még az Ő ideje. Rejtélyek lengték körül. Kisugárzása annyira jellegzetes volt, hogy környezete korán megérezte lappangó, rendkívüli képessége átütő erejét. Gyermekéveire évek távlatából úgy emlékezett vissza, mint áttetsző üveggömbben úszó rózsaszín felhőgombolyagra.

Pár tíz év múltán fajunkat megdermesztette a halál jéglehelete. A világ minden tájáról megindultak az életben maradtak embertársaik és egy élhetőbb hely felkutatására – másként nem lett volna esélyük a túlélésre. Így tett Mary és környezete is. Ami megdöbbentő volt, hogy ősi népvándorlás korabeli jelenség tért vissza a múltból. Gyalogszerrel keltek útra az új világot áhítók aprócska csoportjai szerte a világon. A Szupersivatag letisztult emberei ugyanis tudták, ha békét akarnak kötni a Természettel, újjá kell születniük benne. Piszkosszürke bérceken, vészjósló délibábtáncot lejtő rónákon keltek át; magányos, elbarbárosodott csoportokkal vívtak élet-halál harcokat. Vándorlásuk közben meggyőzték az útjukba akadó, emberségüket megőrző túlélőket, tartsanak velük, együtt nagyobb az esély a megmenekülésre. Mióta a kihalás veszélye fenyegette fajunkat, az emberek megtapasztalták az egymástól való kölcsönös függés életben tartó erejét.

Akkoriban már Mary felismerte, képes kommunikálni a Természetszellemekkel. Ő volt az egyetlen, aki közegükbe tudott lépni. A közös nyelv nem más, mint a szeretet nyelve – többnyire szavak nélkül –, ezt csak Mary kivételes egyénisége tudta a legmagasabb szférákban művelni. A Természetszellemek útjuk során gyakran szolgáltak tanácsokkal Mary-nek az útirányt illetően. Így vált élő fáklyává az új világba vezető út homályában.

 

¤¤¤

 

Mi indíthatja a huszonnegyedik század emberét arra, hogy gyalogszerrel vágjon neki a világnak? Gondolj bele, mekkora lelki utat kell bejárnia, megtalálni önmagát elkorcsosult létében, visszatalálni az elveszett és elfeledett Természethez! Csak halvány sejtései voltak, mit jelenthetett valaha az erdők, fák, bokrok, virágok, tavak, folyók fogalma. Mi motiválhatta, ha mindezt nem ismerte? Az a reményteli tudás, hogy elődei még részesültek eme ajándékokból, és ami talán visszahozható egy arra alkalmas helyen. Mi közel háromszáz éve ismét tudjuk, milyen mennyei adomány Földanyánk puha, ölelő karja, üdítő lehelete. Minden erőnkkel életben tartjuk Gaia e piciny éltető morzsáját. A Természettel jótékony szimbiózist ápolunk. Három évszázada tanúsítjuk, egyetlen járható út az a kölcsönös függés, amelyben a Természettel és egymással élünk. Ennek köszönhetjük, hogy Pilis és mi a mai napig életben vagyunk. Elődeink még csak sejtették, mi mentheti meg Gaia-t és fajunkat a haláltól. Ismereteik alapján felállított hipotézisnek köszönhetően cselekedtek úgy, ahogy. Mi vagyunk ékes bizonyítékai feltételezésük igazának. Van, hogy egy elmélet helyességét csak az utókor tudja igazolni.

 

¤¤¤

 

A 2300-as évek elején érkeztek meg eleink a Kárpát-medence szívébe. Amikor a Pilis-hegységet megpillantották, foghíjas, ám szívmelengetőn üde zöld erdőfoltjaival, nem hittek a szemüknek. Létezik még a Földnek olyan szeglete, ahol az egykori paradicsomi állapotok uralkodnak? Hittek Mary-nek, amikor útjuk során mesélt nekik e helyről, de nem merték ennyire lenyűgözőnek elképzelni. Az édent kitartásuk ajándékaként fogadták. Találtak itt ötvenegy hozzájuk hasonló szemléletű túlélőt. Letelepedtek és berendezkedtek.

Mary itt érezhette át képességeinek mélységeit. Évek tapasztalata során tökéletesítette a szeretet nyelvét. Napokat töltött az erdő mélyén a Természetszellemekkel. Ők értették meg vele Földanya bioenergetikáját, fedték fel energetikai rendszerének zavarait, tőlük tanulta meg Gaia gyógyításának lehetőségeit az akupunktúrás kezelés mintájára; a kozmogramokat, amelyeket az akupunktúrás tűként működő kövekbe véshet a gyógyításhoz, és amelyek odavonzzák a gyógyító folyamatot támogató kozmikus erőket az energetikai zavarok helyére. Pár év elteltével tette próbára először magát az új tudásban: elkezdte feltérképezni Gaia belső sebhelyeit. Körültekintő óvatossággal látott munkához, különösen a kőbe vésett kozmogramok megalkotásakor. A beteg pontokon leszúrta köveit, rávéste az általa kreált kozmogramokat, és türelemmel várta a javulás jeleit. Munkája gyümölcsét évekkel később már látták eleink. A Pilis kivirult, sebei elindultak a gyógyulás útján, ereiben a keringés felfrissült, duzzadt az erőtől.

Sikerén felbuzdulva Mary sorra járta az elérhető távolságban lévő beteg területeket, folyamatos, odaadó gondozásban részesítette. Az elsivatagosodott, tetszhalott állapotban vegetáló Gaia a többi energetikai zavart okozó helyén nem reagált Mary kitartó, szerető ápolására. Több tíz, majd századokban mérhető évet szánt gyógyító tevékenységére. De Gaia teste – a Pilisen kívül, mely időközben egyre pompásabb színekben, éltető energiákban bővelkedett – sehol nem mutatott életjelt.

¤¤¤

 

Mary a jelenben sem adja fel áldozatos tevékenységét. Sorsa úgy írta szívébe századokon átívelő misszióját, hogy soha ne fáradjon bele. Rendszeresen ellátogat a beteg pontokhoz, szúrja le köveit, vési beléjük a különböző rejtélyes kozmogramokat, szórja szét magvait, locsolja naponta, kér segítséget az Elementároktól, akik e célirányos kérdések záporában szomorúan hallgatnak. Továbbra is gondját viseljük Pilisnek: a viharkárok pusztításainak helyét rendbe tesszük, az állományt megújítjuk, a kidőlt fákat felhasználjuk. Nagy körültekintéssel válogatjuk meg a kivágandó fákat, hogy ne tegyünk kárt az otthonunkul szolgáló erdőben. Élelmünkről az erdő gondoskodik. Kultúránk kialakulatlan, minden energiánk, tudásunk Gaia gyógyítására fordítjuk.

 

Két héttel ezelőtt újabb sorsfordító eseménynek voltunk tanúi. Azon a napon is szorongva vártuk haza Mary-t gyógyító körútjáról, hetvenöt szempár tapadt a hazafelé vezető útra: mikor bukkan fel, hoz-e valami hírt. Hiába vártuk aznap, másnap, harmadnap. Kezdeti szorongásunk pánikba fordult: reményünk sugara nem tért vissza hozzánk. Gaia szívében a pislákoló parázs hamarosan kihuny. Ezzel az emberi faj bevégezte földi pályafutását. Néhányan Mary keresésére indultunk. Aggódó tekintetünk vizslatón cirkált a zord táj minden porcikáján, hol tűnik fel létünk drága záloga. Egy fekvő testet pillantottunk meg a láthatáron. Ahogy közeledtünk, egyre biztosabban éreztük: Mary az.

Oldalán fekve találtunk rá, amint mosolyogva babusgat egy aprócska zöld hajtást.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Wisdom Blood Pressure Readings

(ASikeFeereda, 2018.10.04 20:18)

Torsion bras de quelqu'un est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/achat-cialis-mastercard/